Camino – INTERIM “PLUS”

Over mij

Opgeleid aan de NSO tot schoolleider en aan BGL door Peter Gossen en Judith Meiling tot practitionar coach, werk ik al sinds 2005 als schoolleider en sinds 2010 als coach van (startend) leidinggevenden

Passie

Het is mijn passie om samen met collegae, leerlingen en ouders mooi onderwijs te maken. Onderwijs maken dat aansluit bij de bedoeling van de school, dat maakt mij blij. Ik lever een bijdrage aan onderwijs dat ertoe doet. Daardoor maak ik het verschil ! Mijn mensgerichte leiderschapsstijl richt zich erop dat ik niet doe, maar (er) ben.

Leerlingen

In mijn werk vraag ik me continu af: doen we de goede dingen en doen we ze goed? Een belangrijke onderliggende vraag hierbij is: ”waarom doet dit ertoe?” Of “waartoe draagt dit bij?” En we moeten ons bij alles wat we doen, afvragen wat de leerlingen hiervan merken. 

Waarom?

Nu ik op drie scholen het verschil heb gemaakt, het onderwijs heb laten aansluiten bij de bedoeling, bemerk ik een enorme behoefte om ook andere scholen en schoolleiders te helpen in hun ontwikkeling.

Op meerdere scholen als interim schoolleider ingezet worden, betekent dat mijn bijdrage tot het maken van mooi onderwijs én het onderwijs te verbeteren op grote schaal gerealiseerd wordt. 

Bijdrage leveren 

Met mijn gedrevenheid lever ik een belangrijke bijdrage aan de organisatie op een school die daar tijdelijk behoefte aan heeft. Mijn komst kan voor rust in een school zorgen, omdat ik weet en zie wat moet gebeuren. Daarbij grijp ik altijd terug op de missie en de visie van de school. Ik ben in staat de waan van de dag stevig en kordaat op te pakken, om te turnen en het team van de school te leiden en te begeleiden.

PLUS

Daarnaast kan mij gevraagd worden patronen in een school bloot te leggen die de ontstane situatie in stand houdt en beweging laat stagneren. Ook kan mij gevraagd worden de onderstroom naar boven te halen. Ik zie het als mijn opdracht de afdeling zodanig te leiden, waardoor de benoemde schoolleider in een gespreid bedje terecht komt. 

Leiderschapsstijl: ik ben (er)

Mijn leiderschapsstijl is gebaseerd op ‘het mens zijn’. Ik kijk naar medewerkers, ik zie de mens achter de medewerker en heb oprechte aandacht voor ze. Verbinden en luisteren zonder oordeel is waar mijn kracht ligt. Ik doe niet, ik ben (er).

Alles ten behoeve van mooi onderwijs, aansluitend bij de bedoeling en de ontwikkelingen in onderwijsland. 

Voorbeelden:
Onder mijn leiding zijn tal van onderwijskundige ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren ingezet zoals bijvoorbeeld “Formatief Evalueren” in twee volledige klassen, driehoeksgesprekken, doorlopende leerlijnen vanuit het PO et cetera. Daarnaast ben ik sterk in het bedenken en implementeren van een kwaliteitsslag t.b.v. het onderwijs en de opbrengsten. Lesbezoeken, functionerings- en beoordelingsgesprekken, onderwijsontwikkeling met de bijbehorende evaluaties, inzet op risicoleerlingen, visie op toetsing en monitoring, een PDCA-kwaliteitscyclus opzetten, vormen een onderdeel van de kwaliteitskalender die ik heb opgesteld. 

Mijn inzet kan als volgt uitzien: 

*1* Het doen van quick scan (en dat kan op veel fronten in uw school plaatsvinden).

*2* Analyse en aanbevelingen schrijven o.b.v. de quick-scan (bijvoorbeeld middels een SWOT analyse)

*3* Een interim traject om het besproken plan te implementeren in uw school

Mijn plus:

Hiervoor verwijs ik ook naar de referenties van mijn collegae.

  • Een gedragen schoolplan ontwerpen
  • Ervaring implementatie formatief assessment in twee klassen
  • Aanvraag RAAK subsidie: het hele docententeam van klas 1 en klas 3 gaat formatief evalueren
  • Aanvraag PO-VO subsidie: implementatie vaardigheden mentoraatslijn
  • Implementatie CKV als projectonderwijs
  1. Opzetten kwaliteitskalender
  2. Coaching startend en zittend leidinggevenden
  3. Focus behouden op het “waarom”.